Ontmoet die Groep van 10

10 individue neem standpunt in

Dr Lindie Koorts

Historikus en Biograaf

Dr Lindie Koorts is ’n historikus en biograaf verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat. Haar boek, DF Malan en die opkoms van Afrikaner-nasionalisme (2014) was die eerste biografie van ’n apartheidspremier wat sedert 1994 gepubliseer is, en is vir die kortlyste van ’n aantal vername nie-fiksie pryse benoem. Haar navorsing het ’n sterk fokus op die verweefdheid van Afrikaner-nasionalisme, identiteit, ras en die ontwikkeling van apartheid. Sy is ’n rubriekskrywer vir Beeld, waar sy skryf oor die verhouding tussen historiese insig en hedendaagse gebeure.

Dawie Jacobs

Afgetrede diplomaat

Dawie Jacobs is ’n afgetrede diplomaat. Na sy regstudies by die Universiteite van Potchefstroom en die Vrystaat, was hy by die Departement van Justisie werksaam. In 1976 was hy die sekretaris van die Cillié Kommissie van Ondersoek na die Soweto Oproer, wat hom van aangesig tot aangesig met die nadraai van ’n traumatiese gebeurtenis gebring het. In 1978 sluit hy by die diplomatieke dienste aan, en werk hy as diplomaat en ambassadeur in verskeie lande. In 1988, terwyl hy in Duitsland gedien het, was hy die stigter van die Duitse Organisasie vir die Opheffing van Voorheen Benadeelde Swart Gemeenskappe in Suidelike Afrika. Hy het voortgegaan om in die post-apartheidsbedeling as ambassadeur te dien, en in 2004 is hy vanaf die Departement van Buitelandse Sake gesekondeer as Direkteur in die “Early Warning Centre” in President Thabo Mbeki se kantoor. Hy het in 2012 afgetree.

Barend la Grange

Bedryfshoof van South Africa Day

Barend La Grange is tans die Bedryfshoof van die geregistreerde nie-winsgewende organisasie, South Africa Day, ’n inisiatief om nasiebou en ’n beter toekoms te bevorder. Die bedoeling is om alle mense van die land te inspireer om saam deel te neem aan die bou van ’n beter Suid-Afrika en die skep van ’n nuwe optimisme vir die toekoms van die land. Hierdie inisiatief skep die platform vir die burgers, die sakesektor en die regering om saam te werk om daardie doelwitte te bereik.

Foeta Krige

Afgetrede joernalis

Foeta Krige is ’n veteraan joernalis met 37 jaar ervaring in die pers, televisie en radio. In 2016, as lid van ’n groep joernaliste wat die SABC8 gedoop is, het hy die Nat Nasaka Prys vir dapper joernalistiek ontvang, sowel as die Chairman’s Guardian of Governance Award in 2017, van die Instituut van Interne Ouditeurs van Suid-Afrika. Voor sy aftrede in 2019 was hy die hoof uitvoerende regisseur van RSG se aktualiteitsprogramme.

Willie Esterhuyse

Emeritus professor

Emeritus Professor Willie Esterhuyse is ’n Afrikaanssprekende Afrikaan in Afrika, en ’n filosoof, wat die grootste deel van sy akademiese loopbaan by die Universiteit van Stellenbosch deurgebring het. Hy was betrokke by die geheime gesprekke tussen die ANC en die NP tydens die laaste jare van apartheid. Vandag dien hy as lid van die Adviserende Raad van die Thabo Mbeki Stigting.

Cobus Bester

Afgetrede Radio Joernalis

Cobus Bester is 'n joernalis, regisseur en aanbieder met oor die 40 jaar ervaring in die radiowese en televisie. Hy was vir ses jaar die ekonomiese redakteur van SAUK Radionuus voor sy aanstelling as aanbieder van Monitor, die aktualiteitsprogram op RSG. Hy het in 2015 by die SAUK afgetree, maar is steeds aktief in die uitsaaiwêreld.

Wannie Carstens

Afgetrede Akademikus

Prof Wannie Carstens is 'n afgetrede akademikus (professor in Afrikaanse taalkunde) aan die NWU in Potchefstroom. Hy was tydens sy loopbaan in bestuursposisies by verskeie Afrikaanse organisasies, onder meer as gewese voorsitter van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy het hom nog altyd beywer vir versoening, herstel en regverdigheid en daarom is sy betrokkenheid by die proses wat gelei het tot die totstandkoming van die Afrikaanse Taalraad (ATR) een van die groot vreugdes in sy lewe. Hy is die outeur of mede-outeur van ses akademiese boeke, waarvan die jongste Die Storie van Afrikaans, deel 2 (2019). His co-editorship of Ons kom van vêr (2016, 2019), 'n boek oor die bydrae van die bruin Afrikaanssprekende gemeenskap in die ontwikkeling van Afrikaans bly vir hom 'n hoogtepunt in sy loopbaan.

Truida Prekel

Sakevrou

As kataliseerder van innovasie en verandering, fasiliteer Truida kreatiewe probleemoplossing en samewerking in ondernemings, onderwys en die staatsdiens. Sy werk ook aan kommunikasie, tussen-kulturele begrip, gender en inklusiwiteit. Sy was in die afgelope 50 jaar betrokke by verskeie nie-winsgewende organisasies en gemeenskapsprojekte, dikwels as mede-stigter of direkteur – hoofsaaklik onderwys (Project Literacy, MIAGI, Studietrust) en gender-sake (Business Women’s Association, Women’s Bureau of South Africa, Women’s
National Coalition, Womanpower). In Safer Together, werk sy met ander organisasies om veiligheid,
sekuriteit en “samesyn” te bevorder, in die diverse gemeenskappe in groter Muizenberg, Kaapstad. Sy was in die 1970s ‘n voorloper in die ontwikkeling van die bestuurspotensiaal van Suid-Afrikaanse vroue,
deur haar verhandeling vir haar Meestersgraad in Bedryfsleiding by UNISA. Sy was 17 jaar op die personeel van die UNISA
SBL.

Ferdi Engelbrecht

Sakeman

Ferdi Engelbrecht is ’n eggenoot, vader van drie, en trotse Suid-Afrikaner. Hy is ’n besigheidsman en die stigter van die Privilege Foundation, wat met plaaslike gemeenskapsleiers saamwerk om ’n voedingsprogram, ’n skoolgereedheidsprogram, en ’n huiswerk-sentrum vir kleuterskool- en laterskoolkinders in Noord-Wes te bedryf.

André Bartlett

Predikant

André Bartlett is 'n predikant van die NG Gemeente Johannesburg. Hy is ook hoof van die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling in die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van Pretoria. Hy dien as moderator van die Sinode Hoëveld in die Moderamen van die Algemene Sinode vd NG Kerk en is ook 'n lid van die Nasionale Uitvoerende Komitee van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. 


Wil U betrokke raak?